Aktualności

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019 rozstrzygnięty

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku na swoim posiedzeniu 16 maja 2019 r. w Warszawie dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.

 

W kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników nagrodę główną przyznano książce Tomasza Idziaszka, Krzysztofa Diksa, Jakuba Łąckiego i Jakuba Radoszewskiego pt. Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadań wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdecydowano także o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla książek: Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata autorstwa Jacka Janowskiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów autorstwa Krzysztofa Gawkowskiego wydanej przez wydawnictwo Helion. 

W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej. Przyznano jedno wyróżnienie: dla książki Karola Kuczery pt. Wirtualizacja organizacji wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznym Konkursie Autorom i Wydawcom serdecznie gratulujemy!

Ufundowane przez PTI nagrody zostaną uroczyście wręczone w Białymstoku 14 września 2019 r.

 
Nabór zgłoszeń na przyszłoroczną edycję Konkursu rozpocznie się w styczniu 2020 r. Zapraszamy do zgłoszeń Autorów i Wydawców szczególnie wartościowych polskich publikacji książkowych z zakresu informatyki i jej zastosowań, które zostały wydane nie wcześniej niż w 2019 roku.
 
 

Uhonorowano laureatów Konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2018 roku

W dniu 29 listopada 2018 r., w gmachu łódzkiego Instytutu Europejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Książkę Informatyczną Roku 2018.

Nagrodę główną w kategorii podręczników zdobył Marcin Szeliga za książkę „Data science i uczenie maszynowe” (wydawnictwo PWN). 

Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jerzego Grębosza za książkę „Opus magnum. C++11” wydaną nakładem wydawnictwa Helion. 

W kategorii książek naukowych przyznano wyróżnienie dla Kesry Nermenda za książkę „Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji” wydaną przez PWN.

 

Rada Naukowa obradowała w Łodzi

W dniu 30. listopada w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się ostatnie w roku 2018 posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji.

Poświęcono je podsumowaniu działalności Rady w roku 2018 i ustaleniu planu działań Rady w roku 2019. Podjęto m.in. decyzję o kontynuowaniu konkursu na Książkę Informatyczną w roku 2019.

 

Szczegóły na podstronie sprawozdań RN.

Śmierć prof. Mariana Nogi

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem informujemy, że 28 lipca 2018 r. odszedł od nas członek Rady Naukowej PTI wszystkich trzech kadencji, prezes PTI w latach 2011-2017, prof. Marian Noga.

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy współczucia, a tych z Państwa, którzy nie mieli przyjemności poznać Go za jego życia, zachęcamy do lektury notki biograficznej tej wielce zasłużonej dla polskiej informatyki postaci.